ניהול פרויקט שלם בע"מ

חברת ניהול פרויקט שלם בע"מ נוסדה במטרה להעניק לגופים פרטיים, לרשויות ציבוריות וגופים אחרים שירותים הנדסיים של תיאום תכנון, יעוץ, ניהול ופיקוח משלב יזמות עד למסירה ותקופת בדק כולל שיווק קרקע.
ההתמחות העיקרית של החברה היא בניהול פרויקטים פרטיים וציבוריים החל משלב התכנון בכל סוג של בעלות הקרקע ועד לטיפול בתב"ע תכנון מוקדם ועדד  לתכנון סופי והכנת דוחות תקציביים.

הכנת מכרזים והפעלת קבלנים לביצוע עבודות שלד וגמר, עבודות עפר, תשתיות תת קרקעיות ועיליות, כבישים, גינון ציבורי וכו' כולל תיאום עם גורמי פיתוח שונים: חברת חשמל, בזק, טל"כ והרשות המקומית וכן עם יזמים בבניית בתי מגורים, מוסדות ציבור ומתקנים הנדסיים.

 

 • darkblurbg
  סלילת גשר בגין
 • darkblurbg
  כביש בגין -גשר רפאים
 • darkblurbg
  כריעת מנהרת ניקוז נחל רפאים
 • darkblurbg
  בניית בית הספר בבית חנינה
 • darkblurbg
  ניהול הקמת מבנה טויוטא לקסוס בירושלים