1. עבודות עבור ישוב אדם לצורך שווק ואכלוס בנה ביתך 128 יח"ד.

  2. מעון יום

  3. אדם – בניה עירונית 1,670 יח'.