בנייה ושיפוץ בית ספר בית חנינא הכולל 24 כיתות לימוד.