מהנדסים ועובדים בחברה

 

 

  שם תפקיד
1. איגו רוזנר מנכ"ל ובעלים
2. מורן איתח מנהלת משרד
3. רפי קוצ'מר שותף-תחום פרויקטים מיוחדים ובינוי
4. מיכאל חסידי שותף- תחום פרויקטים מיוחדים ותשתיות
5. רחל הורוביץ מנהלת פרויקטים-תחום התכנון
6. משה זהר מנהל פרויקטים
7. דרוויש חג'אזי מנהל פרויקטים-תחום הבינוי
8. ליאור שמאע מנהל פרויקטים
9. רמדאן אבו כוויק מנהל פרויקטים
10. צבי גלר מפקח
11. אריאל שיפר מפקח
12. אבירן לחייני מפקח
13. סלם אבו גנאם מפקח
14. עומר קטב מפקח
15. מועתז ערמין מפקח
16. נואף אבו רמילה מפקח
17. חן אדרי עוזרת מנהל פרויקט בתחום התכנון
18. תום פרץ עוזרת מנהל פרויקט בתחום התכנון