שכונת משואה 1,130 יח"ד, כולל מתקני שנאים, כבישים, תשתיות ומגרשי שצפ"ים.