1. בנייני מגורים ומוסדות ל- 1350 יח"ד

  2. מפעל לסיבים סינטטיים בשטח של כ – 10 דונם הכולל:

    1. מעבדות כימיות מכל הסוגים.

2.2 מעבדות אלקטרו מכאניות

2.3 תשתיות מים, ביוב, ניקוז וחשמל

2.4 קיטור וגזים למיניהם וכבישים פנימיים

2.5 משטחים ורצפות לציוד ממוחשב

2.6 סיוע להתקנת ציוד עם מספר רב של חברות זרות

  1. תחנת כח - 5 MGW

  2. סכר מים

  3. מסילות רכבת וכבישים