משרדי ממשלה, עיריות ומועצות

 1. משרד הבינוי והשיכון

 2. רשות מקרקעי ישראל

 3. משרד הביטחון

 4. עיריית ירושלים

 5. מועצה אזורית מטה בנימין

 6. מועצה מקומית מזכרת בתיה

 7. עיריית בית שמש

 8. עיריית קרית גתמועצה מקומית מזכרת בתיה

 9. קק"ל-קרן קיימת לישראל

 10. חמ"ת-החברה הממשלתית לתיירות

 11. מטה יהודה

 12. בית-אל

חברות תשתיות, חברות עירוניות ותאגידים

 1. מוריה-חברה לפיתוח ירושלים

 2. ערים-חברה לפיתוח עירוני

 3. גיחון-מפעלי מים וביוב בירושלים

 4. הרשות לפיתוח ירושלים

 5. החברה לפיתוח מזרח ירושלים

 6. החברה הכלכלית בית שמש

 7. חברת החשמל לישראל

 8. חברת עדן-חברה לפיתוח מרכז העיר

גורמים פרטיים

 1. סולל בונה

 2. שיכון עובדים

 3. אמנה

 4. ארגון נכי צה"ל

 5. אונברסיטת ירושלים

 6. חסידי בעלז

 7. חסידי סאטמר