מבנה מגורים בבת ים עבור חברת הימנותא בע"מ

מבנה מגורים ברחוב בן גוריון 113 בבת ים. גוש 7138/17. המבנה הוא בניין מגורים שחברת פרויקט שלם מבצעת בו בקרת איכות ובנייה לעבודות הקבלן. הבניין נמצא בשלבי בנייה מתקדמים.תחת הסכם קומבינציה אשר נחתם עם היזם לשם בניית מבנה מגורים בן 7 קומות אשר כוללות 13 יחידות דיור וקומת קרקע מסחרית.

במהלך ניהול פרויקט הבנייה בבת ים בוצעו דוחות בקרה, ומעקב אחר הבנייה מרגע הקמת המבנה ועד מסירת המפתח. פרויקט שלם מבטיחה איכות בנייה ברמה גבוהה ביותר. הדירות יימסרו לחברת הימנותא בע"מ שהיא חברת בת של חברת קק"ל.