1. כוכב השחר – שכונת גליה (בתכנון)

2. אדם – מרכיבי בטחון

3. אדם השלמות פיתוח וכבישים

4. בית ספר.