1. 317 יח' רח' דב גרונר ירושלים

 2. 56 יח' רח' רשב"ג בירושלים

 3. מגדל 10 קומות חניון ו – 40 יח' בכיכר דנמרק בירושלים

 4. פרויקט משרדים, מערכות באתר נתב"ג

 5. 195 יח' ברמלה-לוד – קוטג'ים

 6. בית ספר סליגסברג ירושלים

 7. בית ספר הידה ירושלים

 8. אולם ספורט ואגף חדש בית ספר בתלפיות מזרח

 9. מעון יום בגילה

 10. בית ספר ממלכתי גילה

 11. מעבדות בגילה

 12. ספריה בגילה

 13. בית ספר רמות – שלב א'