1. בית שמש שכונה ג' 1 2,700 יח'. עד לרמת מכרז.
2. אדם – כבישים ותשתיות לבניה רוויה
3. אדם – תכנון המשך השכונה.

4.אדם תב"ע 240/2 1200 יח'

5. אדם תב"ע 240/2/14 1400 יח'

6. תוכנית שלד ג' 1800 יח' בתכנון.

7.בריכת מים 5,000 מ"ק.