1. אשכולות פיס הר נוף

  2. בית ספר 24 כיתות ו4 גני ילדים בית צפפה

  3. בית ספר ראס אל עמוד 12 כיתות

  4. בית ספר אום טובא 12 כיתות

  5. בית ספר בית חנינה 24 כיתות

  6. כביש 301 – בית חנינה

  7. מעבר ציבורי גולדה

  8. שבט צופים – שכונת קירית יובל