כל ביצוע פרויקט מצריך הכנה של תשתיות לפני תחילת עבודה ופעולות שונות לפני כל ביצוע של פרויקט. הכנות אלו נועדו בעיקר לסייע לכל יזם להקים פרויקט שהוא איכותי, שעומד בלו"ז וגם עמידה בתקציב ובכל דרישה של היזם בהקשר לפרויקט המיועד.  

התכנון והכנה של כל התשתיות הוא תהליך של קבלת החלטות, שמתבצע לפני הוצאה של עבודות בניה ופיתוח לכיוון ביצוע. תהליך התכנון אמור לספק מענה לשאלות רבות כגון: מה הם הרכיבים וכל הפעילויות שיש לעשות, מה הם המשאבים, מה הסדר והתזמון ועוד מגוון גורמים שתלויים בפרויקט ומצריכים תכנון מוקפד כדי למנוע כשלים ונזקים בעת ביצוע הפרויקט.

חישוב כמויות פרויקט

חישובי כמויות דרושים לצורך סיבות רבות, לדוגמא: לצורך הוצאת מכרזים, הגשת חשבונות על ביצוע עבודות תשתית ועבודות כבישים ותשתיות שונות (חשמל, מים, כבלים ועוד). מטרת חישוב כמויות הינה מציאת נקודת האיזון וההגינות בין הצד המצבע בפרויקט ובין היזם. בחישוב כמויות אנו מקבלים עלות כוללת לבניית פרויקט תשתיות ו/או כבישים. עלות רכבים, פועלים, חומרים, שעות ועוד.

 

מדוע יש צורך בתכנון פרויקט?

הצורך של תכנון, מעל הכול הוא על מנת להבטיח הבנה של כל היעדים והמטרות, מה שעשוי להגדיל את הצלחת הפרויקט. זה משפר את טיבו של המוצר התכנוני, מגדיר את כל תחומי האחראיות של כל אחד מהמעורבים בפרויקט כדי שיהיה ברור מה חלקו, משפר את התאום בין כל המערכות וזה מספק בסיס למעקב על בקרה ועל העבודה ומצמצם את מידת האי וודאות בפרויקט.

שלב הראשון של תכנון הפרויקט הוא שלב שעשוי להמשך כמה חודשים ומעורבים בו מספר אנשי מקצוע כמו, מהנדס שמומחה להנדסה אזרחית, האדריכל, מעצבים, יועצים שונים שמתעסקים בתחומי של קרקע, חשמל אינסטלציה איטום ומי שבונה את הפרויקט כמובן. כל מי שעמל בשלב זה על הפרויקט, מספק את התוצר הסופי בשלב הכנת התשתית, בהגשה של כל התוכניות לוועדה לתכנון ובניה.

פיקוח בניה

גם שלב העסקה של מפקח בניה נכנס כבר בהתחלה. הוא זה שמנצח על כל הכנת התשתיות וממשיך את עבודתו  עד לגמר הפרויקט. מדובר אם כן בתפקיד קריטי, עיקריי תפקידיו של המפקח הוא הכנה של מכרז והפצה לקבלנים וביצוע של משא ומתן לגבי מחירים, תיאום והסברים לקבלן, ווידוא של כל קבלני המשנה לצורך הפרויקט, בדיקה מוקפדת לגבי כל האישורים הדרושים, שמירה על איכות בנייה גבוהה של העבודה ועל כל טיבם של החומרים, הבטחה שהעבודות יבוצעו כהלכה ובהתאם לכל תכנית שנקבעה, ניהול יומן של העבודה, מעקב שוטף על הפרויקט, ועוד מגוון של תפקידים חשובים במיוחד. 

שלב הנעת הפרויקט

השלב השני בתהליך של הבניה הוא השלב של הנעת הפרויקט, זה שלב שמתחיל עם ההגשה של התוכניות לוועדה לתכנון ובניה והוא מסתיים עם תחילה של הבנייה. שלב ההנעה הוא שלב מאוד עמוס והוא אוגד בתוכו גם הרבה משימות ופעילויות. חלק מהן תלויות בפעילויות האחרות וחלק לא. זה שלב שבו כל המתכננים יעמלו על תכנית העבודה התוכנית שמפורטת שבה מופיעות הנחיות לכל מבצע ומידע אקוטי לשלב הביצוע, במקביל לזה יבוצעו המשימות כמו: תיאום של התוכניות בנייה של מפרט טכני, הכרה של כל חומרי המכרז וכו'.