עיריית קרית גת

עיריית ירושלים

מוריה

מועצה אזורית מטה בנימין

שיכון ובינוי

מועצה אזורית מטה יהודה

תנועת התיישבות אמנה

החברה הכלכלית בית שמש

קק"ל

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

החברה הממשלתית לתיירות

עיריית בית שמש

מועצה מקומית בית אל

מזכרת בתיה

ארגון נכי צה"ל

משרד הבינוי והשיכון

משרד הביטחון

הרשות לפיתוח ירושלים

רשות מקרקעי ישראל

חברת חשמל

האוניברסיטה העברית

מרכז העיר נתניה

ערים