מכתב תודה

המועצה המקומית מזכרת בתיה מודים -

                                                "על ביצוע המהיר, היעיל והאיכותי של המיזם " .