1. מובל חשמל בגבעת שאול
  2. מובל ניקוז מלחה
  3. תשתיות ביוב
  4. תשתיות מים
  5. תחנות שאיבה לביוב