המשרד מקדם תוכניות סטטוטוריות מסוגים שונים - תוכניות אב, תוכניות בנין ערים מפורטות.

העבודה כוללת ליווי ההליכים החל מתחילת הדרך, כולל תאום יועצים, תאום מול גורמי התשתית השונים, תאום מול הגורמים המאשרים, טיפול מול וועדות שונות, קבלת כל האישורים הדרושים והכל עד קבלת תוקף לתוכנית.

  1. הרחבת רמת שלמה – תוכנית 11085 (1531 יח')
  2. איזור תעסוקה מזכרת בתיה – תוכנית זמ/266/1
  3. אדם – כבישים ותשתיות לבניה רוויה
  4. בית שמש שכונה ג' 1 2,700 יח'.
  5. אדם – תכנון המשך השכונה.
  6. אדם תב"ע 240/2 1200 יח'
  7. אדם תב"ע 240/2/14 1400 יח'
  8. תוכנית שלד ג' 1800 יח' בתכנון.
  9. בריכת מים 5,000 מ"ק.