1. הרחבת רמת שלמה
  2. שדרוג שכונת זכרון משה
  3. שכונת כרם אברהם
  4. שדרוג רחובות במזרח ירושלים