בעידן הנוכחי, להבדיל מעשורים קודמים, בכל בניין שנבנה על ידי קבלן זה או אחר, משולבות מעליות בהתאם למספר הקומות וכפועל יוצא מספר בתי האב בבניין. ישנם בניינים, שנבנים עם מעלית אחת, אחרים עם שתיים ויש אף בניינים עם למעלה משלוש מעליות לתושבי הבניין בלבד. בניינים ישנים לעומת זו, נבנו ללא מעליות ועל כן ישנה דרישה גוברת, בעת האחרונה, להתקנת מעליות בבניין אם לשמם הגברת איכות החיים והנוחות ולעיתים דווקא לשם השבחת הנכס והגדלת ערכו. שילוב מעליות בבניין, צריך להתבצע רק לאחר שניתנה ההסכמה של כל בעלי הדירות בבניין, לאחר שהונפקו האישורים הנדרשים לרבות אישור עירייה ולאחר שעדכנתם את חברת החשמל, זאת בתנאי שלא קיים מונה שלוש פאזות.

התקנת מעליות בבניין קיים הוא תהליך המרכיב את בניית הפיר, אך כדאי לדעת כי כיום ניתן לרכוש פיר ממתכת או פיר בנוי, כך שהמשימה הופכת לפשוטה יותר משמעותית הן ברמה הכלכלית והן ברמה הביצועית. פיר בנוי הוא פיר עשוי בלוקים אותם מקיפה חגורת בטון – על מנת להתקין פיר זה, יש צורך בחיתוך המדרגות על מנת ליצור סימטריה.

מיגון לביטחון הדיירים

בדיוק כפי שמבקשים דיירים רבים להתקין מעלית בבניין בו הם מתגוררים, כך הם מבקשים לעצמם חדרי מיגון וביניהם ממ"ד. תפקידו של הממ"ד הוא להגן על דיירי הבית וככל שניתן לכתוב, לשקט ולביטחון האישי אין מחיר. בעוד שהתקן בעידן הנוכחי לבניית מבנים חדשים על ידי קבלנים הוא בתוספת חדר מיגון, הרי שהמחשבה האוטומטית המתעוררת בבתים בהם לא קיים ממ"ד, היא שאם ישנו תקן הרי שגם הם חייבים לבנות לעצמם חדר ביטחון לכל מקרה שלא יהיה. יש לקחת בחשבון כי ההוצאה הכלכלית הינה חד פעמית תמורתה זוכים הדיירים לשקט נפשי בעתות מלחמה. העלות עבור בניית הממ"ד משתנה לא רק בהתאם לגודל הממד הצפוי, אלא גם לאזור בו ממוקם הבניין, מספר הדיירים שבוחרים להוסיף ממ"ד באותו הבניין ועוד.

כדי לצאת אל הדרך ולהרים את פרויקט הוספת חדרי המיגון, יש לקבל את הסכמתם של 60% מדיירי הבניין לכל הפחות, אחרת לא תתאפשר הוספת חדרי המיגון. לאחר שהושגה הסכמה כאמור, יש להמציא את האישורים והיתרי הבניה, שהרי בניית חדרי מיגון מוגדרת כתוספת בניה עבורה נדרש אישור. לאחר שיש בידיכם את כל האישורים וההסכמות, ניתן לחבור לחברה מבצעת.

לסיכום – כל עוד גם אתם שוקלים לשדרג את ביתכם בין אם זה באמצעות תוספת מעלית או ממ"ד, חשוב לבחור בחברה מקצועית ומובילה בתחומה.