תכנון והקמת מבני תעשייה

כאשר מוקם מבנה חדש באזור תעשייה כמו למשל מחסן או מפעל ייצרני, יש להתייחס הן להקמתו הפרטנית ולתכנון מיטבי שלו עצמו, והן להשתלבותו בתוך מבני תעשייה נוספים הקיימים בסביבה. היכולת לסנכרן באופן אופטימלי בין הצרכים הספציפיים והמטרות שלשמן מוקם המבנה החדש, לבין תנאי השטח והצורך לייצר את התשתיות המתאימות ביותר לצורך תפעולו – היא זו שתוביל, בסופו של דבר, להשתלבות מצוינת של המבנה עם סביבתו, תוך מקסום הפוטנציאל התעשייתי באזור.

מהם מבני תעשייה ומה הייחודיות שבתכנון שלהם?

הקמת מפעל או אתר תעשייתי שנועד לייצור, כוללת בתוכה תכנון ייעודי של המבנה ושל הסביבה שלו. הדרך ליעד שהוא הפעלת המבנה התעשייתי בהצלחה, היא ארוכה ומורכבת. כבכל בנייה ראשונית באשר היא, ישנו הצורך בקבלת האישורים המתאימים לפני כל "יציאה לדרך", החל מקבלת האישור על בעלות של הקרקע עליה יוקם המבנה, דרך התכנון האדריכלי, עבודת תשתית הנדרשת  ועד להקמה ובנייה של המבנה הספציפי.

ישנה חשיבות לראייה כוללת של הסביבה, ולא רק במבט "מיקרו" על הבנייה החדשה בלבד, על מנת לייצר אזור תעשייתי שעובד היטב. חשוב לעשות כל צעד בזהירות, ולפעול בתיאום מלא עם כל הגורמים מתוך מטרה משותפת - שהיא יצירת תעשייה משגשגת תוך ניהול מסודר, כאשר הבטיחות היא הערך העליון בכל שלב ושלב בדרך.

הקמת מבני תעשייה תוך התחשבות בתשתיות הינה קריטית

חלק משמעותי מההצלחה של המבנה המוקם, הוא יצירת התשתיות המתאימות, במקביל להתאמת התשתיות הקיימות – לנדרש לאור השינויים והבניה החדשה המוקמת באזור התעשייה. כבישים ודרכי גישה אל האזור, הם למעשה הצינורות דרכם עוברים העובדים וחומרי הגלם, שמקיימים את המטרה שלשמה הוקמו המבנים, ופועלים לטובת הייצור בכניסה וביציאה מהמבנה החדש ומשאר מבני תעשייה שכבר היו באזור קודם לכן.

סלילת תשתיות לכבישים המאפשרים זרימה מיטבית של כוח עבודה ושל חומרים תעשייתיים הנדרשים באופן שוטף, חשובה מאין כמותה לצורך קיום מלא של ייצור. כאשר נעשות עבודות מתאימות, והתשתיות וביניהן סלילת הכבישים מוקמות באופן הבטיחותי והנכון ביותר מהבחינה ההנדסית, תוך תיאום עם כל גורמי הפיתוח, ניתן להגיע למיצוי פוטנציאל הייצור של אזור התעשייה תוך שמירה מקסימלית על הבטיחות.

תיאום מלא בין כל הגורמים יסייע להצלחת הפרויקט הנבנה

אין ספק כי קיומן של עבודות ההקמה והבנייה תחת "מטריה" של חברה אמינה אשר פועלת לטובת כל אחד מחלקיה של המערכת המורכבת, העובדת כאשר מוקמים מבני תעשייה חדשים, הינו הערך החשוב ביותר לאורך הדרך עד להתחלת הבנייה עצמה, וגם כמובן אחריה.

רבים הם הגורמים הלוקחים חלק בתהליך, ביניהם הרשויות המקומיות, מהנדסים, אדריכלים, פועלי בניין, קבלנים ועוד – ומכאן שבמהלך הדרך עלולות לצוף אינספור בעיות. התפקיד של החברה הלוקחת על עצמה את הניהול של הפרויקט, הוא להוות את הגורם המנהל והמפקח על "התזמורת", ליצירת שיתוף פעולה מיטבי.